Hunting-shop » Jótállás és reklamáció

Jótállás és reklamáció


 1. A kézbesítés közben keletkezett sérülés

  A megrendelő köteles az áru épségéről a kézbesítéskor meggyőződni.Ha a csomagolás sérült, a megrendelő köteles ellenőrizni az áru épségét és az áru károsodása esetén a kézbesítővel (gépkocsi vezetőjével) a sérülésről rövid jegyzőkönyvet kiállítani. Az árut csak akkor szabad átvenni, ha az áru teljesen sértetlen.

  Az áru épségéért a szállítás alatt, és a bebiztosításukért a szállítmányozó (fuvarozó) felelős. Ha az áru a szállítás során megsérült, erről a gépkocsi vezetőjével jegyzőkönyvet kell írni. Felhívjuk a tisztelt vevők figyelmét, hogy a sérűlésekből származó reklamációs igényeket az átvételi elismervény aláírása után (mellyel a vevő az áru hibátlan és sértetlen kézbesítését igazolja) nem tudjuk elismerni.

 2. Gyakori használat által keletkezett károsodások

  A jótállás kizárólag anyag- és gyártási hibákra, nem pedig az áru gyakori vagy helytelen használata és egyéb külső sérülésekből eredő károsodásra vonatkozik. Az áru esetleges rövidebb élettartalmát, így nem lehet hibának tekinteni és reklamálni.

 3. Jótállási idő

  A jótállás az eladás napjától számított 24 hónapig érvényes. A reklamációs igényt késedelem nélkül, azonnal a hiba észlelésekor jelenteni kell. A hibás termék további használata egyéb, ill. fokozott károsodáshoz vezethet, ami a reklamáció elutasítását jelentheti.

  A reklamációt ez esetekben ismerhetjük el:
  Az árun használat előtt észlelt anyag- vagy gyártási hiba van.
  Az áru rendeltetésszerű használatakor keletkezett gyártási hibát észlelünk.

  A garancia nem vonatkozik a jótállási idő alatt történt áru használata során keletkezett kopásra és a hibákra, melyek a helytelen használat, tisztítás ill. az anyag természetes tulajdonságaiból erednek. Reklamációt csak egész, szennyeződésektől mentes, higiéniailag kifogásolhatatlan termék, ill. a vásárlást bizonyító számla másolatának együttes elküldésével fogadhatunk el. Kérjük, ne feledje, hogy a jótállási idő és az áru élettartama nem azonos! Az élettartalom nagyban függ a használat és karbantartás módjától és gyakoriságától, ezért rövidebb lehet a jótállási időnél.
 1. A reklamáció helye és intézésének időtartama

  A reklamációt a termék eladójánál kell érvényesíteni. Reklamációt indokolt hiba esetén a terméket küldje vissza a számlán feltüntetett címre, mellékelve a reklamált termékek listáját, azok hibáinak leírását ill. a vásárlási bizonylat másolatát. Ne feledje feltüntetni, hogy az áru cseréjét vagy a termék árának visszafizetését kéri, ill. ez esetben annak mely formáját választja (pénzesutalvány vagy banki átutalás). Ezek hiánya esetén a reklamáció nem igényelhető.

  A reklamáció intézésének határideje 30 nap. A raktárkészleten lévő árut (pl.más méretre) 10 napon belül kicseréljük. Ha nincs az áru raktáron, a lehető legrövidebb időben elégítjük ki igényét. Kérjük, ne feledje feltüntetni telefonos elérhetőségeit, és az e-mail címét, hogy értesíteni tudjuk a reklamáció állásáról.

  Semmi esetre ne küldje vissza a reklamált árut utánvétellel! A reklamációkat a hatályban lévő cseh törvényekben foglaltak alapján rendezzük.
 1. Az áru visszaküldése

  14 nap áll az Ön rendelkezésére, hogy visszaküldje azt a terméket, amely nem felelt meg elvárásainak. A csomagot a saját költségére küldheti vissza a számla és a megfelelően kitöltött és aláírt, visszaküldési szelvény kíséretében. Kérjük, hogy a terméket ajánlottan vagy tértivevénnyel, értékbiztosítással adja fel, arra az esetre, ha terméke elveszik, károsodik, vagy megrongálódik. A visszaküldés költsége minden esetben a vevőt terheli. Csak az új, hiánytalan termékeket fogadjuk el (kiegészítők, használati utasítás), az eredeti csomagolásban visszaküldve. A hiányos, megrongált, károsodott vagy összepiszkolt termékeket nem vesszük vissza. A vételárat az Ön által megadott módon, a visszaküldött csomag átvételétől számított 3 héten belül küldjük vissza.

Hunting-shop FOTOGALERIE Hunting-shop BAZAR AFARS - ready made clothing for hunting